IZI Heat warmtepompboiler | Warm sanitair water

Een IZI HEAT Warmtepompboiler is een boiler met een ingebouwde warmtepomp die warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water.

Ze zijn gemaakt met de beste materialen waardoor ze van de beste kwaliteit zijn.

Ze zijn niet alleen duurzaam maar bovendien ook energiezuinig.

Heb je interesse in onze warmtepompboiler modellen & prijzen?

Neem dan gerust contact met ons op voor je vrijblijvend prijsofferte op maat:

prijs van een warmtepompboiler IZI Heat

Ontdek de vele voordelen van een warmtepompboiler van IZI Heat

Klimaatverandering betekent dat we meer dan ooit moeten nadenken over hoe we energie gebruiken.

De noodzaak om onze CO2-uitstoot te verminderen, verandert ook de manier waarop we onze huizen verwarmen. Warmtepompboilers zijn een groenere optie dan de traditionele gasketel.

Wat is een warmtepompboiler?

De warmtepompboiler kan worden beschouwd als een van de hernieuwbare systemen waarvan de werking gebaseerd is op de thermodynamica.

Dit betekent dat energie in de vorm van warmte wordt overgedragen van de ene omgeving – lucht, water of grond – naar de andere. Dit gebeurt wanneer de toestand van een vloeistof verandert van gasvormig in vloeibaar, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en met behulp van een compressor.

De warmtepompboiler heeft de mogelijkheid om energie te onttrekken aan externe en vrije bronnen.

Deze eigenschap maakt van de warmtepompboiler een apparaat dat vele malen het elektrische vermogen versterkt dat nodig is om de compressor aan te drijven. Op deze manier kan nuttige warmte zeer efficiënt worden getransporteerd. Warmtepompboilers worden gebruikt voor airconditioning en voor het verwarmen van sanitair warm water.

Voordelen van een warmtepompboiler van IZI Heat

Een warmtepompboiler van IZI Heat heeft de mogelijkheid om meer nuttige energie te leveren in de vorm van warmte. Dit levert een besparing op van 70% ten opzichte van een conventioneel verwarmingssysteem zoals gas, elektriciteit of diesel.

De voordelen van de warmtepompboiler houden rechtstreeks verband met milieuaspecten, zoals energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, bijdrage tot de vermindering van de CO2-uitstoot en gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen.

Als we de gasketel en de warmtepompboiler vergelijken op het vlak van rendement, is de warmtepompboiler de duidelijke winnaar. Veel oudere gasketels hebben een rendement van slechts 50-75% en verspillen dus 25-50% van de gebruikte energie. Moderne warmtepompboilers daarentegen halen een rendement van 92 % met slechts 8 % verspilling.

Bovendien gaat een warmtepompboiler langer mee. Een gas- of olieboiler werkt gemiddeld 8-12 jaar effectief en efficiënt, terwijl een warmtepompboiler een levensduur van 15-25 jaar heeft.

Wat onderhoud betreft, is een warmtepompboiler ook zuiniger dan een gasketel. Gasketels moeten om de 12 maanden door een gekwalificeerde technicus worden gecontroleerd om een efficiënte en veilige werking te garanderen. Warmtepompboilers daarentegen hebben geen jaarlijks onderhoud nodig.

Hoewel een regelmatige controle door een vakman de werking van het toestel doeltreffender en efficiënter zal maken, is dit onderhoud niet zo belangrijk. Met een warmtepompboiler zijn er minder onderdelen te controleren en is er geen risico op koolmonoxidevergiftiging.

IZI Heat warmtepompboiler
prijs van een warmtepompboiler IZI Heat

Soorten warmtepompboilers

Bij de aanschaf van een warmtepompboiler moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Deze omvatten de beschikbare ruimte, de werkelijke temperatuur van de bron, de wetgeving en het specifieke gebied van installatie. U moet ook rekening houden met het geluidsniveau dat de warmtepompboiler zal produceren tijdens de werking, vooral als u in een woonwijk woont of dicht bij andere woningen.

Er zijn vier hoofdtypen warmtepompen:

1. lucht/lucht-warmtepompboilers

Deze onttrekt warmte aan de lucht en geeft deze direct af aan de lucht in de te verwarmen ruimte.

2. lucht-water warmtepompboiler

Deze onttrekt de warmte aan de lucht en brengt die over naar een watercircuit dat een koelvloer, koelplafond, radiatoren, ventilatorconvectoren of luchtverwarmers voedt.

3. water/water-warmtepompboiler

Dit systeem onttrekt warmte aan een watercircuit dat in contact staat met een warmte-gevend element (aarde, grondwater) en brengt deze over op een ander watercircuit, zoals in het vorige geval. Dit systeem wordt over het algemeen gebruikt met grondwarmtepompen.

4. geothermische warmtepompboiler

Bij dit type wordt energie aan de grond onttrokken via een warmteoverdrachtvloeistof. De warmteoverdrachtvloeistof absorbeert warmte uit de grond en brengt die over naar het koelcircuit van de pomp.

IZI Heat warmtepompboiler

Onderdelen van een warmtepompboiler

De warmtepompboiler bestaat hoofdzakelijk uit twee delen: de warmtepomp groep in het bovenste gedeelte en het buffervat in het onderste gedeelte. De warmtepompboiler is gebaseerd op het gebruik van energie die wordt opgewekt door veranderingen in de toestand van het koelmiddel. Deze vloeistof circuleert in een gesloten circuit dat uit de volgende componenten bestaat:

  • Compressor, die de ontwikkeling van het proces mogelijk maakt en elektriciteit nodig heeft voor de werking ervan.
  • De condensor is een warmtewisselaar die zich langs de boiler bevindt en waardoor het koelmiddel al zijn energie in de vorm van stoom afgeeft aan het water in het reservoir. Wanneer de energie vrijkomt, condenseert ze en keert terug naar vloeibare toestand.
  • Expansieklep, een onderdeel van het circuit waar de koelvloeistof doorheen stroomt.
  • Verdamper, een andere warmtewisselaar in het bovenste gedeelte. In deze warmtewisselaar gaat het koelmiddel over in dampvormige toestand.

Aangezien warmte-energie alleen van een hoger energieniveau naar een lager niveau kan gaan, moet het koelmiddel in de verdamper een lagere temperatuur hebben dan de omgevingslucht. Anderzijds moet het koelmiddel in de condensor ook een hogere temperatuur hebben dan het te verwarmen water in het reservoir. Dit is nodig zodat de energie erop kan worden overgebracht.

IZI Heat warmtepompboilers

Hoe werkt een warmtepomp: alles over hoe warmtepompboilers werken

Hoe werkt een warmtepomp? Een illustratief voorbeeld van hoe een warmtepomp werkt is de koelkast. In dit geval wordt de warmte van de binnenkant van de koelkast naar de buitenkant overgedragen (waardoor de temperatuur daalt). Hierdoor stijgt de temperatuur in de kamer. In het geval van een warmtepompboiler voor waterverwarming is de werkwijze vergelijkbaar: het gas absorbeert warmte uit de omgevingslucht en draagt deze via een condensor over aan het wateropslagvat.

Het werkingsprincipe van de warmtepompboiler is gebaseerd op de principes van de thermodynamica en kan worden onderverdeeld in 4 stappen:

1. in de eerste fase heeft het koelmiddel een lage temperatuur en een lage druk en is daardoor in vloeibare toestand. De uit de omgeving aangezogen lucht stroomt door de verdamper, waar het vloeibare koelmiddel de temperatuur van de omgevingslucht opneemt en van toestand verandert. Tegelijkertijd wordt de lucht met een lagere temperatuur uitgestoten. 2.

2. het koelmiddel bereikt stadium 2 in de vorm van damp, maar nog steeds bij lage druk. Door de stroming door de compressor stijgt de druk en dus ook de temperatuur.

3. de stoom wordt aldus verkregen in een hoogenergetische toestand. Deze stoom in stap 3 is de stoom die door de condensor circuleert, die zich langs de ketel bevindt. Daar wordt alle energie overgedragen aan het verzamelde water en keert het terug in vloeibare toestand.

4. in de laatste stap van het proces wordt het koelmiddel, dat reeds vloeibaar is, door het expansieventiel geleid om de vloeistof in zijn oorspronkelijke toestand terug te brengen. Dat wil zeggen, bij lage druk en bij lage temperatuur. Het hele proces wordt dan opnieuw opgestart.

Prestatiecoëfficiënt (COP) van warmtepompboilers – kies IZI Heat

Het rendement van een warmtepompboiler wordt gemeten aan de hand van de prestatiecoëfficiënt (COP). In dit geval is het een verhouding tussen de overgedragen warmte en de elektrische energie die voornamelijk door de compressor wordt verbruikt. Voor een correcte efficiëntie en functionaliteit moet een warmtepompboiler een COP tussen 2 en 6 bereiken, afhankelijk van het verschil tussen de temperaturen van de twee bronnen (binnen of buiten).

In de praktijk kan een COP 3 een rendement van 300% halen. Met andere woorden, voor 1 kWh verbruikte elektrische energie wordt 3 kWh energie in de vorm van warmte aan de opslagtank afgegeven. De prestatiecoëfficiënt varieert naar gelang van het type warmtepompboiler en de bedrijfsomstandigheden. De variabele die de werking het meest beïnvloedt, is hoofdzakelijk de omgevingstemperatuur. Maar ook de temperatuur van de koudwatertoevoer, de bereidingstemperatuur en de relatieve vochtigheid kunnen van invloed zijn.

Laten we eens kijken naar de besparingen die worden gerealiseerd door het installeren van een warmtepompboiler in een 4-persoons huishouden. De vraag naar warm water bedraagt 120 liter per dag bij 60ºC, wat overeenkomt met 2.307 kWh per jaar. De warmtepompboiler maakt een besparing van 70% op de warmwaterproductie mogelijk.

Naast deze besparingen zijn er nog andere positieve effecten van een warmtepompboiler. De lucht die het afvoert is verse lucht, in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen voor warm water. Op die manier dragen warmtepompboilers in zekere mate bij tot de vermindering van de opwarming van de aarde. Het vermindert ook de CO 2 -uitstoot. Er wordt zelfs geschat dat een warmtepompboiler met een opslagtank van 80 liter jaarlijks 480 kg CO 2 kan besparen door elektrische energie te produceren.

Kortom, de warmtepompboiler is een belangrijke stap in de richting van efficiëntie en energiebesparing door gebruik te maken van zeer eenvoudige factoren zoals omgevingslucht, water of aarde als energiebron.

Neem vandaag nog contact op met IZI Heat voor een offerte voor een warmtepompboiler: Het is een snelle en eenvoudige manier om prijzen, modellen en types warmtepompboilers te vergelijken.

Warmtepompboiler IZ HEAT

De nieuwe warmtepomp boiler van IZI HEAT:

> Nog betere akoestische en technische (COP) prestaties.
> Nieuw esthetisch ontwerp
> Geoptimaliseerde werking met fotovoltaïsche panelen voor maximaal rendement
> Nieuw koelmiddel
> Verbeterde ventilator

De IZI HEAT warmtepompboiler verdient zichzelf binnen een jaar terug. Dit is een terugverdientijd die wordt berekend in vergelijking met een elektrische boiler en die afhankelijk is van de situatie.

prijs van een warmtepompboiler IZI Heat

Kenmerken van de warmtepompboiler IZI HEAT

Hoog rendement warmtepomp:

– COP = 3,16 (270 L), 2,79 (200 L) tot 7° C
– Werkingsbereik van -5 tot 43°C

Digitale afstandsbediening:

– Programmeerbaar
– 5 bedrijfsmodi (VAKANTIE, ECO, AUTO, BOOST, SOLAIR)
– Verbruiksstatistieken
– Foutmeldingen

Uiterst bestendige buitenmantel

Verstelbare luchtinlaat en luchtuitlaat

Ongevoelig voor kalkaanslag, geschikt voor alle soorten water, reservoir hoeft niet leeggemaakt te worden bij vervanging van de weerstand

Stalen tank, geëmailleerd bij 860°C: homogeen, glad oppervlak, bestand tegen agressief water

Dynamische tankbescherming: ACI Hybrid: gecombineerde werking van een titanium- en magnesiumanode

Warmtewisselaar 30kW (optioneel): werking op zonne-energie of aansluiting op centrale verwarming mogelijk

Unieke warmtepompboiler van IZI HEAT

– Verstelbare luchtinlaat- en luchtuitlaatkleppen
– Aansluiting op PV-panelen (zonnecollectoren) mogelijk
– Geïntegreerde weerstand
– Extra verwarming door boiler (optioneel)
– Extra verwarming door zonnepanelen (optioneel)

Technische kenmerken: 200 L 270 L

Inhoud 200 liter 270 liter

Koelmiddel R513a – 800gr R513a – 860gr

Stroomvoorziening (alleen mono) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Temperatuurbereik voor werking van de warmtepomp -5 tot 43°C

Temperatuurbereik van het drinkwater tijdens de werking van de warmtepomp 50° tot 62°C 50° tot 62°C

Elektrische weerstand 1800 W 1800 W

Maximaal warmtepompvermogen 700 W 700 W

Geluidsdruk 53 dB (A) 53 dB (A)

Afmetingen (H x B x D) 1617 x 620 x 665 1957 x 620 x 665

Gewicht (leeg) 97 kg 111 kg

ErP-energieklasse A+ A+

Luchtkanaalaansluiting Ø 160 mm 160 mm

IZI Heat warmtepompboiler

Warmtepompboiler met zonnecollectoren

Een IZI HEAT warmtepomp opslagvat gecombineerd met zonnecollectoren biedt een nog grotere energiebesparing.

De warmtepompopslagtank IZI HEAT is dus compatibel met zonne-energie.

Wanneer u uw IZI HEAT warmtepompopslagvat koppelt aan een fotovoltaïsch systeem, combineert u twee vormen van groene energie en bespaart u veel energie bij het verwarmen van uw sanitair warm water en het gebruik van uw andere elektrische huishoudelijke apparaten.

In combinatie met een zonnesysteem levert de IZI HEAT warmtepompboiler u gratis energie.

De zonnepanelen vangen de gratis energie van de zon op en geven ze door aan de warmtepompboiler IZI HEAT, die ze opslaat en klaarhoudt voor gebruik.

Dankzij uw warmtepomp en de zon kunt u dus in alle weersomstandigheden uw water verwarmen en uw elektrische toestellen laten werken.

Dankzij de fotovoltaïsche compatibiliteit is de IZI HEAT warmtepompopslagtank geschikt voor de smart grid technologie.

Conventionele werking van een thermisch zonnesysteem en een warmtepompopslagvat

De fotovoltaïsche modules vangen de zonne-energie op en geven deze door aan de omvormer, zodat deze kan worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden.

De elektriciteit wordt vervolgens doorgegeven aan de in bedrijf zijnde huishoudelijke apparaten of aan het net.

De warmtepompboiler IZI HEAT zelf wordt gevoed door elektriciteit (normale stroomvoorziening).

Specificaties Capaciteit (L) (met of zonder warmtewisselaar) 200 270

Afmetingen (mm) 1617 x 620 x 665 1957 x 620 x 665

Nettogewicht zonder warmtewisselaar (kg) 80 92

Nettogewicht met warmtewisselaar (kg) 97 111

Tankinhoud (L) 200 270

Inhoud elektrisch verwarmd water (L) 110 130

Nominale waterdruk (bar) 8

Elektrische voeding (V/Hz) 230 V~/50 Hz

Maximaal totaal opgenomen vermogen van het toestel (W) 2500

Maximaal opgenomen vermogen van de warmtepomp (W) 700

Geabsorbeerd elektrisch weerstandsvermogen (W) 1 800

Warmtepompwatertemperatuur (°C) 50 tot 62°C

Werkingsbereik warmtepomp (°C) -5 tot 43 °C

Koelmiddel R513a 800gr 860gr

Inlaatluchtdebiet (installatie met omgevingslucht) (m3/omw) 310 / 390

Geluidsniveau (dB(A)) 53

Warmtewisselaarcapaciteit (kW) primair 60°C/2 m3,1000 / 1500 / 2000 L/omw (kW) 15,5 / 16 / 16,4

Uitwisselingsoppervlak (m2) 1,2

Aansluiting voor recirculatie Beschikbaar voor modellen met “coil

ERP Energieklasse A+

IZI Heat warmtepompboiler

Warmtepompboiler IZI HEAT: uw beste vriend, het hele jaar door

Om uw verwarmingscomfort in alle weersomstandigheden te garanderen, biedt IZI HEAT u zijn nieuwste warmtepompboiler aan.

Deze ecologische en kosteneffectieve oplossing voor de productie van warm water maakt gebruik van duurzame, schone en gratis energie uit de omgevingslucht. Een ideale energiebron die uw water zelfs ’s nachts of bij slecht weer verwarmt.


Hoe werkt de IZI HEAT warmtepompboiler?

De warmtepompboiler werkt volgens hetzelfde principe als de warmtepomp: warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht en gebruikt om het water in de tank te verwarmen. De ventilator zuigt omgevingslucht aan. De warmte van deze aangezogen lucht wordt overgedragen aan het koelgas. Dit gas wordt samengeperst in de compressor, die het verder verhit en vloeibaar maakt. In de condensor geeft deze vloeistof zijn warmte af aan het water in de tank. Wanneer de vloeistof is afgekoeld, gaat zij door het expansieventiel en wordt weer gas. Het elektrische hulpverwarmingstoestel 6 wordt alleen geactiveerd als de warmtepomp niet aan de vraag kan voldoen.

Warmteketel IZI

De tank en het verwarmingselement van de IZI HEAT warmtepompboiler: beschermd tegen corrosie door gepatenteerde technologieën.

Maximale bescherming van de tank

Het geïntegreerde corrosie beschermingssysteem (ACI Hybrid) biedt maximale bescherming voor uw tank.

Geavanceerde technologie voor een lange levensduur

Dankzij de droge weerstand en het keramische verwarmingselement is de warmtepompboiler IZI HEAT perfect geschikt voor agressief, sterk gemineraliseerd en ontzilt water.

Het keramische verwarmingselement wordt beschermd door een geëmailleerde stalen huls die een groot warmte-uitwisselingsoppervlak biedt en afzettingen en lawaai vermindert.

Bijgevolg verlengt de technologie de levensduur van het verwarmingselement en de tank.

IZI Heat warmtepompboiler

Functies van een IZI HEAT warmtepompboiler

Met de nieuwste slimme functies van de IZI HEAT warmtepompboiler kunt u een comfortabele levensstijl combineren met dagelijkse energiebesparingen.

Slimme besturing

Dankzij de Smart Control-functie past de IZI HEAT warmtepompboiler zich aan uw levensstijl aan: Het leert en onthoudt geleidelijk uw gewoonten. Zo kan hij anticiperen op uw behoeften en u het comfort bieden dat u wenst, dag na dag, terwijl uw energieverbruik wordt geoptimaliseerd.

Cozytouch-technologie

De IZI HEAT warmtepompboiler is compatibel met de nieuwe Cozytouch technologie, waarmee u uw toestel op afstand kunt bedienen via een smartphone of tablet.

Dankzij de Cozytouch-technologie kunt u uw IZI HEAT warmtepompboiler in “real time” controleren (temperatuurinstelling, elektriciteitsverbruik, enz.), zodat u uw dagelijks comfort, veiligheid en energieverbruik volledig kunt personaliseren. Met de IZI HEAT warmtepompboiler hebt u dus de volledige controle over uw dagelijks comfort en uw energiebesparing behoeften, zelfs wanneer u niet thuis bent.

Intelligente energie

Wanneer de warmtepompboiler IZI HEAT wordt aangesloten op een boiler systeem, wordt de functie Smart Energy geactiveerd, die helpt om op het juiste moment de juiste energiebron (boiler of warmtepomp) te selecteren, rekening houdend met de lucht- en watertemperatuur, door het energieverbruik te berekenen. 

Daarom zorgt de Smart Energy functie voor een maximaal rendement wanneer de IZI HEAT warmtepompboiler wordt aangesloten op een boilersysteem. Met de Smart Energy functie kunt u 4 werkingsprioriteiten activeren:

  • Voorrang warmtepomp: De ketel is alleen actief aan het einde van het stookseizoen en bij zeer lage temperaturen (<7°C).
  • Geoptimaliseerde warmtepomp: De boiler is alleen actief aan het einde van de verwarmingsperiode, daarvoor is hij afhankelijk van de temperatuur.
  • Geoptimaliseerde boiler: De warmtepomp is actief bij het begin van de verwarming, vroeger is afhankelijk van de temperatuur.
  • Ketel prioriteit: De warmtepomp is actief bij het begin van de verwarming bij temperaturen >10°C.
IZI Heat warmtepompboiler

Warmtepompboiler: hoog rendement voor nog meer besparingen

Efficiënt: om u de meest betrouwbare oplossing voor warm water te bieden, profiteert de IZI HEAT warmtepompboiler van de beste gepatenteerde technologieën die een maximale bescherming van de tank en het rendement van de warmtepomp combineren met een breed werkingsbereik (-5 tot +43°C).

Gebruiksvriendelijk: eenvoudige installatie dankzij de draaibare luchtinlaten en -uitlaten, stille en gebruiksvriendelijke oplossing met intuïtief bedieningspaneel en verschillende werkingsmodi.

Energiezuinig: door het gebruik van hernieuwbare energie is de IZI HEAT warmtepompboiler uiterst zuinig. Dankzij het warmtepomp principe kunt u tot 75% energie besparen in vergelijking met een elektrische boiler. Het heeft vele innovatieve kenmerken en is compatibel met zonne-energie (fotovoltaïsche panelen of zonnepanelen) en een boiler (ingebouwde spiraalvormige warmtewisselaar).

IZI Heat warmtepompboiler
prijs van een warmtepompboiler IZI Heat